Program za zanimanje pediker

Učenici će razviti analitičke sposobnosti, komunikaciju s korisnicima, tehnike rada s pedikerskim preparatima i opremom. Također će usvojiti mjere zaštite na radu, razumjeti ekonomske i zdravstvene potrebe uslužnih djelatnosti te biti poticani na cjeloživotno obrazovanje.

Podijeli ili isprintaj:

Program za zanimanje pediker

Za pedikera PROGRAM ZA STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME ILI PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE PEDIKER
Obrazovni sektor: OSOBNE, USLUGE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE
Naziv zanimanja: PEDIKER

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM   

PROGRAMA / KOMPETENCIJE

Cilj obrazovanja

Uz opće ciljeve, učenike treba osposobiti za djelotvorno, stručno i kreativno obavljanje poslova u okviru kozmetičkog zanimanja i pripremiti ih za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje u struci.


Zadaće obrazovanja:

–        upoznati osnovne principe rada u uslužnim djelatnostima
–        upoznati društvene, ekonomske i zdravstvene potrebe za uslužnim djelatnostima
–        razviti sposobnosti zapažanja, procjenjivanja i logičkog zaključivanja
–        steći nužna znanja, vještine i navike za obavljanje pedikerskih poslova
–        razviti uspješnu komunikaciju s korisnicima usluga
–        steći primjerena znanja o nabavi kvalitetnih pedikerskih preparata, alata i opreme za obavljanje poslova
–        koristititi stručnu literaturu
–        primjenjivati inovacije u struci
–        usvojiti znanja o važnosti primjene mjera zaštite na radu
–        usvojiti znanja o važnosti utjecaja okoliša na čovjekovo zdravlje
–        osposobiti učenike za cjeloživotno obrazovanje.


UVJETI UPISA

 U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje PEDIKER može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pedikera/ke.
Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje PEDIKER mora imati najmanje 17 godina starosti, završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pedikera/ke.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.


TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Trajanje obrazovanja: 3 551 sati