Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa

Instruktor će biti osposobljen za osiguravanje usklađenosti s radnim i zdravstvenim propisima, poštivanje sigurnosnih standarda, pružanje prve pomoći te razvoj motoričkih, funkcionalnih, morfoloških, psiholoških i socioloških karakteristika sudionika.

Podijeli ili isprintaj:

Instruktor fitnessa

INSTRUKTOR FITNESSA

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Kompetencije koje se programom stječu

1. Osigurati usklađenosti rada s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
2. Poštivati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri trenažnom procesu
3. Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
4. Razvijati motoričke, funkcionalne, morfološke, psihološke i sociološke karakteristike sudionika kroz trenažni proces
5. Uvažavati osnovne fiziološke procese u tijelu tijekom planiranja trenažnog procesa
6. Osigurati uređenost i ispravnosti prostora za trenažni proces, trenažna sredstva i pomagala
7. Pripremiti i postaviti trenažna sredstva i pomagala prema planu trenažnog procesa
8. Prikupiti apsolutne i relativne rizike po zdravlje prije uključivanja u trenažni proces
9. Odrediti vrstu, formu i način vježbanja i poučavanja osoba u trenažnom procesu
10. Poučavati osobe u trenažnom procesu relevantnim vještinama, taktikama i tehnikama izabranoga sporta / sportske rekreacije
11. Provesti trenažni proces u izabranom sportu s osobama različitoga spola, različite dobi (od djece do odraslih) i različite kvalitete (od početnika do vrhunskih sportaša)
12. Pratiti i poboljšavati performanse osoba u trenažnom procesu pružanjem potpore, ohrabrivanjem i konstruktivnim povratnim informacijama
13. Redovito davati povratne informacije o postignućima osobama u trenažnom procesu prema postavljenim ciljevima
14. Prepoznati moguće krizne situacije tijekom trenažnog procesa i primijeniti načela prevencije i intervencije u rješavanju istih