Program obrazovanja za njegovatelj/njegovateljica

Ishodi uključuju sigurnost na radu, uporabu zaštite, ergonomiju, prepoznavanje opasnosti, pridržavanje higijenskih smjernica te primjenu mjera zaštite od požara, električnog udara i postupaka prve pomoći.

Podijeli ili isprintaj:

Program obrazovanja za njegovatelj/njegovateljica

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama provodi se redovitom nastavom u trajanju od 775 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

ISHODI UČENJA
1. Provesti poslove sukladno propisima o sigurnosti na radu
2. Koristiti mjere osobne zaštite te radnu odjeću i obuću
3. Poštivati ergonomska načela pri radu
4. Predvidjeti opasnosti pri radu
5. Pridržavati se higijensko-epidemioloških smjernica
6. Primijeniti mjere za osiguranje zaštite od požara i električnog udara
7. Primijeniti postupke prve pomoći