Medicinski kozmetičar

Nastavni plan i program za zanimanje medicinski kozmetičar traje 2 917 sati.

Podijeli ili isprintaj:

Medicinski kozmetičar je kao profil stručnog djelatnika obrazovan za rad u svim segmentima kozmetičke djelatnost. U medicini, zdravstvenom turizmu i kozmetičkom obrtu. Obrazovanje medicinskih kozmetičara zahtjeva, s obzirom na djelokrug rada, široko opće i strukovno obrazovanje. Pri tom je važno steći navike trajnog usavršavanja kao i praćenje svih dostignuća, tehnika i metoda suvremene medicinske kozmetike i kozmetičke djelatnosti općenito.

Obrazovanje medicinskih kozmetičara, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima za cilj i usvojiti znanje te osposobiti i razviti kod polaznika, preko zajedničkog i posebnog stručnog dijela programa, znanje i vještine za rad u području ustanova koje zahtijevaju spomenuti profil.

Stručni sadržaji omogućuju polaznicima stjecanje stručnih znanja i vještina za profesionalno obavljanje djelatnosti. Dio stručnih sadržaja čine vježbe čija je zadaća postupno uvođenje polaznika u rad u svim ustanova gdje medicinski kozmetičari obavljaju svoju djelatnost. Tijekom obrazovanja polaznike je potrebno upozoriti na veliku odgovornost u budućem profesionalnom radu te ih upoznati isa svim novim dostignućima i težnjama u struci.


ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

–  Zadaće programa su usvajanje temeljnih znanja iz prirodnih i društvenih područja koja će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja usvajanje znanja o gradi i funkciji čovječjeg tijela, patološkim promjenama i -patofiziološkim procesima posebice onim koji se odražavaju na koži. Posebni patofiziološki sadržaji su upalni procesi, poremećaji hormonske regulacije, imunološki mehanizmi, maligni rast, fizička i kemijska oštećenja i poremećaji u strukturi i funkciji vezivnog tkiva.
– usvajanje znanja o mikroorganizmima koji predstavljaju normalnu saprofitnu floru te o patogenim mikroorganizmima koji izazivaju simptome na koži usvajanje znanja o dezinfekciji i sterilizaciji instrumenata stjecanje znanja i vještina potrebnih za timski rad uz liječnika specijalista u zdravstvenim ustanovama (dermatološke klinike, odjeli medicinske kozmetike, centri za estetsku medicinu, odjeli za plastičnu kirurgiju, centri zdravstvenog turizma, odjeli za psihijatriju) i privatnim. dermatološkim ordinacijama.
– odgovarajuće poznavanje fizike i osnova elektronike, uz medicinske predmete, potrebno je zbog primjene velikog broja suvremenih elektroničkih aparata.
– potrebno je stjecanje znanja i vještina primjene fizikalnih metoda terapije (elektroterapija, termoterapija, krioterapija, hidroterapija, fangoterapija, aktinoterapija) i drugih metoda koje se osnivaju na mehaničkom iii kemijskom načelu.
– usvajanje znanja o osnovnim pojmovima o lijekovima, njihovim osobinama i djelovanjem kao i njihovim neželjenim učincima.
– usvajanje znanja iz opće i specijalne dermatologije kako bi se s razumijevanjem izvodili postupci njege zdrave kože i dermato-terapijski postupci stjecanje znanja i vještina koje medicinskom kozmetičaru omogućavaju samostalni timski rad u sklopu me medicinsko-kozmetičkog salona, svojim znanjima, vještinama i sposobnošću komunikacije mora zadovoljiti klijenta koji ne dolazi u salon isključivo radi zadovoljavanja svojih estetskih potreba, već sve češće zbog zdravstvenih i psihičkih problema.
– osposobljavanje za samostalan i timski rad u industrijskoj proizvodnji preparativne, dekorativne i medicinske kozmetike te preparata za osobnu higijenu (sastavni dio djelatnosti u industriji je ispitivanje kvalitete sirovina i gotovih proizvoda).
– osposobljavanje za rad u kozmetičkim tvrtkama koje se bave proizvodnjom preparativne i dekorativne kozmetike i njihovim osnivanjem
– osposobljavanje za rad u parfumerijama, drogerijama i biljnim ljekarnama što obuhvaća marketing, prodaju kozmetičkih preparata kao i demonstraciju novih proizvoda preparativne i dekorativne kozmetike. Osim promidžbenog, takav rad ima i savjetodavni karakter s obzirom na primjenu, sastav i djelovanje preparata, a također i mogućnost neželjenih učinaka na kožu.
– Opći sadržaji, imaju zadaću stjecanje općeg temeljnog obrazovanja, posebno iz prirodnih i medicinskih znanosti, za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja
– poznavanje osnova latinskog jezika, poglavito gramatike i morfologije radi pravilnog razumijevanja medicinskog nazivlja
– razvijanje opće kulture na osnovi sadržaja hrvatskog jezika i psihologije radi bolje komunikacije te shvaćanja osobnosti i ponašanja drugih ljudi

SPECIFIČNA SVRHA OBRAZOVANJA

Nakon završetka obrazovanja medicinski kozmetičar je zdravstveni djelatnik educiran za samostalnu primjenu dermatoterapeutskih postupaka koje je odredio liječnik a svrha im je sprječavanje i liječenje kožnih bolesti odnosno rehabilitacije dijela kože nakon preboljele kožne bolesti ili ozljede, a također i njege, zaštite i uljepšavanja zdrave kaže lica i tijela.

Medicinski kozmetičari zapošljavaju se u centrima za estetsku medicinu ili korektivnu dermatologiju, dermatološkim klinikama ili poliklinikama, klinikama ili odjelima za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju i opekline, na odjelima maksilofacijalne kirurgije i traumatologije, u lječilištima, a posebno u centrima zdravstvenog turizma i u kozmetičkim salonima.

Medicinski kozmetičar, u privatnom medicinsko-kozmetičkom salonu ima obvezu poštivati kodeks medicinskog djelatnika i osnovne zdravstvene postulate i savjesno preispitati svoje stručne mogućnosti.

UVJETI UPISA I POTREBNI DOKUMENTI

Uvjeti za upis:

– U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje MEDICINSKI/A KOZMETIČAR/ KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.
– Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje medicinski/a kozmetičar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagatI razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

 

TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOĐENJA NASTAVE

Nastavni plan i program za zanimanje medicinski kozmetičar traje 2 917 sati.

PREUZMITE NASTAVNI PLAN