Fizioterapeutski tehničar

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski tehničar izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2 854 sati konzultativno-instruktivnom nastavom.

Podijeli ili isprintaj:

Šifra zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja: 3226.11.4

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA  / CILJ I KOMPETENCIJE

Svrha programa

Svrha je programa osposobiti polaznike za izvođenje niže navedenih poslova i zadaća.

Fizioterapeutski tehničar u sklopu hidroterapije izvodi:
– vježbe u bazenu i Hubbardu (hidrogimnastika)
– relaksaciju i ekstenziju u bazenu
– hidroterapijske postupke, kao što su opće i djelomične termomineralne kupke, izmjenične kupke, postupno zagrijavajuće kupke
– primjenjuje podvodnu masažu cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela.

Fizioterapeutski tehničar izvodi termoterapijske postupke:

– različite vrste obloga
– parafinoterapijske postupke: oblozi i kupke


Peloidoterapijske postupke:
– primjenjuje različite vrste peloida preko kupki cijelog tijela ili dijela tijela ili kao obloge, primjenjuje psamoterapiju.

 

Fizioterapeutski tehničar izvodi krioterapijske postupke:

– kriooblozi, kriokupke, kriomasaža.

 

Fizioterapeutski tehničar izvodi medicinske masažne tehnike, kao što su:

– klasična manualna masaža, manualna limfna drenaža, akupresurna masaža, vezivnotkivna masaža, masaža refleksnih zona, masaža pomoću elektroaparata.

 

Fizioterapeutski tehničar primjenjuje:

– ultrazvučnu terapiju.

 

Fizioterapeutski tehničar u sklopu elektroterapije primjenjuje:

– konverzne metode termoterapije za lokalno dubinsko zagrijavanje: kratkovalna dijatermija, mikrovalna dijatermija
– radijacijske metode termoterapije: infracrveno zračenje
– primjenjuje galvanizaciju: poprečnu i uzdužnu galvanizaciju, hidrogalvanske kupke: jednostanične, dvostanične, trostanične, četverostanične, galvanske kupke cijelog tijela
– primjenjuje elektroterapijske postupke protiv bolova i poboljšanje prokrvljenosti: dijadinamske struje, interferentne struje, ultrapodražajne struje, TENS
– laser
– ultraljubičasto zračenje
– magnetoterapiju.

 

Fizioterapeutski tehničar u sklopu kinezioterapije izvodi:

– aktivno potpomognute vježbe, aktivne slobodne vježbe, aktivne vježbe uz opterećenje kojima se utječe na pokretljivost zglobova, snagu mišića, izdržljivost, koordinaciju, brzinu
– vježbe disanja, položajnu drenažu
– vježbe relaksacije cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela
– ekstenziju zglobova i kralješnice.

 

Fizioterapeutski tehničar u sklopu kineziometrijskog ispitivanja izvodi:

– manualni mišićni test, mjere opsega pokretljivosti zglobova, mjere duljina udova, mjere obujma udova
– evaluaciju sposobnosti za obavljanje dnevnih aktivnosti uz aplikaciju malih ortopedskih pomagala.

 

Fizioterapeutski tehničar primjenjuje primjerene fizioterapijske postupke u kući bolesnika ili onesposobljene osobe.

Fizioterapeutski je tehničar član rehabilitacijskog tima.

 

UVJETI UPISA

U program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju:

– završenu osnovnu školu
– navršenih 15 godina života
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U program prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju:

– najmanje 17 godina starosti,
– završenu srednju školu,
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fizioterapeutskog/e tehničara/ke.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

Pri tom će se utvrditi:

– razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
– razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
– praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.


Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.


TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje fizioterapeutski tehničar izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 2 854 sati konzultativno-instruktivnom nastavom.  

PREUZMITE NASTAVNI PLAN