Farmaceutski tehničar

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 3 183 sata konzultativno-instruktivnom nastavom.

Podijeli ili isprintaj:

Šifra zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja: 3228.11.4

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA  / CILJ I KOMPETENCIJE

Svrha programa je:

– usvajanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje djelatnosti farmaceutskog tehničara
– svladavanje i razumijevanje djelovanja farmaceutskog tehničara u svim segmentima farmaceutske djelatnosti


Zadaće posebnih strukovnih sadržaja

– usvajanje znanja i vještina koje farmaceutskom tehničaru omogućuju što potpunije uklapanje u timski rad te samostalnost u djelovanju predviđenim Zakonom. Podrazumijeva se rad u javnim i bolničkim ljekarnama, biljnim ljekarnama, drogerijama, veletrgovinama, farmacuetskoj i kozmetičkoj idnustriji te analitičkim, galenskim i drugim laboratorijama.
– poznavanje sirovina biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla kao i sintetskih tvari potrebnih za pripremu i proizvodnju lijekova
– poznavanje kozmetičkih preparata i higijenskih sredstava
– poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava
– poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku uporabu
– poznavanje prirodnih ljekovitih sredstava
– poznavanje sanitetskog materijala
– stjecanje vještine u tehnologiji izrade galenskih i magistralnih lijekova
– stjecanje vještine u različitim analitičkim postupcima
– vođenje administrativnih poslova.


Zadaće zajedničkog dijela programa

– razumijevanje i podizanje kulture življenja i brige za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika
– stjecanje općeg temeljitog obrazovanja, posebno iz prirodnih znanosti za razumijevanje i svladavanje stručnih sadržaja
– stjecanje potrebnih znanja za nastavak obrazovanja

UVJETI UPISA

U program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju:

– završenu osnovnu školu
– najmanje 15 godina života
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju:

– najmanje 17 godina starosti
– završenu srednju školu
– liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.
Pri tom će se utvrditi:

– razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
– razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
– praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.


TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar izvodi se u obrazovanju odraslih u trajanju od 3 183 sata konzultativno-instruktivnom nastavom.  

 

PREUZMITE NASTAVNI PLAN