Dentalni asistent

Trajanje programa obrazovanja odraslih: 2996 sati.

Podijeli ili isprintaj:

ZNANJA,VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Dentalni asistent asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak. Zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka. Vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima

U svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. Komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti. Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom. Sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.


Pojedinac će:

– Planirati terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi listu pacijenata i terapijskih postupaka.
– Samostalno i po uputu doktora medicine redovito analizirati količinu i ispravnost zaliha materijala u skladištu te ispravnost prostora i opreme u ordinaciji dentalne medicine.
– Osigurati ugodno okruženje u čekaonici dentalne medicine te primjereni tiskani i drugi zdravstveno-odgojni materijal u dogovoru s dentalnim timom.
– Samostalno dezinficirati radno mjesto, radne površine, instrumente i ostali pribor za terapijske postupke.
– Samostalno sterilizirati instrumente i pribor za terapijske postupke te provesti kontrolu sterilizacije prema standardima i zakonskim propisima.
– Samostalno pripremiti instrumente i pribor te asistirati doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka prema uputi.
– Samostalno pripremiti pacijenta za terapijski postupak i zbrinuti ga nakon terapijskog postupka prema standardima i zakonskim propisima, poštujući njegovo dostojanstvo i pravo na različitost.
– Raditi u timu s doktorom dentalne medicine tijekom izvođenja dijagnostičko-terapijskog postupka prema standardima.
– Samostalno prepoznati hitna medicinska stanja i sudjelovati u njihovom rješavanju.
– Upoznati korisnika dentalno-medicinskih usluga o osnovnim pravilima oralne higijene i prevencije te sudjelovati u procesu zdravstvenog odgoja zajednice.
– Upisati dentalni status pacijenta prema nalogu doktora dentalne medicine, arhivirati osobnu dentalnu i ostalu medicinsku dokumentaciju prema propisu te izraditi izvješća o izvršenim terapijskim postupcima.
– Primijeniti suvremenu informatičku tehnologiju u izradi i pohranjivanju medicinske, statističke i financijske dokumentacije.
– Samostalno naplatiti dentalnu uslugu prema cjeniku usluga.
– Samostalno kontrolirati rok valjanosti lijekova i dentalnih materijala, voditi izdatnice i primke za dentalni materijal te redovito naručivati nove materijale za terapijske postupke dogovoru s doktorom dentalne medicine.
– Uputiti pacijenta o terapijskom postupku sukladno nadležnosti dentalne asistenta/ice te samostalno ili u timu riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom (djeca, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, osobe iz drugih govornih područja).
– Komunicirati unutar i izvan dentalnog tima, (primjenjujući profesionalnu etiku, stručnu terminologiju te suvremenu informatičku tehnologiju).
– Redovito se stručno usavršavati te primjenjivati novostečena znanja i vještine u svakodnevnom radu.
– Samovrednovati rad u ordinaciji dentalne medicine te primjenjivati u svakodnevnom radu važeće zakonske propise, etički kodeks i protokol.
– Samostalno zbrinuti medicinski, kemijski i mehanički otpad prema važećim zakonskim propisima.
–  Samostalno primijeniti mjere osobne zaštite te mjere zaštite pacijenta.
– Samostalno izvesti higijensko-epidemiološke mjere u ordinaciji te mjere posteksplozijske profilakse po zakonskom standardu, (nakon ubodnog i ugriznog incidenta te nakon izloženosti sekretima krv, slina, gnoj)

 

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U program se može upisati osoba koje ima:

– završenu osnovnu školu
– 15 godina
– liječničko uvjerenje liječnika opće/obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalni asistent.


Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje liječnika opće/obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalni asistent.
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu treba utvrditi razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati -razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Polaznici će prije početka programa dobiti Odluku o razlikovnim predmetima koje trebaju svladati u tijeku svog obrazovanja.


TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Trajanje programa obrazovanja odraslih: 2996 sati


PREUZMITE NASTAVNI PLAN